Confidentialitate

SC Viar Online Consulting SRL este intregistrata ca Operator de date cu caracter personal atestat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Operarii Datelor cu Caracter Personal, sub numarul 19746.


SC Viar Online Consulting SRL are obligatia de a administra numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientul le furnizeaza pe oricare dintre site-urile BeFeminine.roBeSensual.roBeHot.ro, LuxuryLine.ro si eBikini.ro.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC Viar Online Consulting are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este intocmirea de contracte, intocmirea de facturi, livrarea comenzilor, crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promotiile Viar Online Consulting SRL sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de Viar Online Consulting SRL prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.). Viar Online Consulting SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare intocmirii facturilor si livrarii eventualelor produse comandate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea SC Viar Online Consulting de a onora eventualele comenzi. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelordreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email afisata in sectiunea Contact sau prin posta.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.